Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2012

Reposted fromdanio danio vianitael nitael
0842 c51a
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaeazyi eazyi
Reposted fromdoktoragon doktoragon viamefir mefir

November 12 2012

Wczorajsza miłość, która nigdy nie odeszła.
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir
Reposted fromnitael nitael

October 30 2012

3129 b320
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viamefir mefir
8326 5a84 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
6026 c5df

Dbaj. Uwielbiaj. Czasem rozpieszczaj. Tylko nie krzywdź.

— dokładnie tak
Reposted frommowilesmi mowilesmi viablurred-dreams blurred-dreams

October 16 2012

0063 dd73
Reposted fromretaliate retaliate viaYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES

October 14 2012

3401 bae4
Reposted fromursa-major ursa-major viamefir mefir
4586 ab0e
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
- Co u Ciebie słychać? Widzę, że szczęśliwa jesteś, nie? 
- No, jest dobrze po prostu.
- Dobrze? Dziewczyno, Ty się całą sobą cieszysz, oczy Ci się śmieją, tryskasz optymizmem.
Trzymaj tak jak najdłużej.
— Oby jak najdłużej.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
0521 53d4
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamefir mefir
0520 faf2 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamefir mefir
nadinterpretacja.
— moja specjalność.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl